İnşaat Muhasebe Puantaj Takip Programı

Platform: Windows
Lisans: Demo
Dil: Türkçe
Üretici: NEC YAZILIM
gezginler.net

İnşaat ve taşeron firmalarının projelerde personel maliyet, gelir, gider, şantiyeden (proje) hakediş, taşeron hakediş avans ve ödemerinin takip edebileceği bir yazılımdır. Bu programla yapı şirketleri; inşaatlara yapıtğı işlerin hakedişlerini, o proje ile ilgili yapılan giderleri tutarak projeden yapılan kar'ı hesaplayabilir. Artık proje yönetiminiz daha kolay ! Puntaj Takip programı ile santiyelerden gelen gelir ve yapılan giderleri, personel yapılan avans ve ödemeleri, taşeronlara yapılan ödemeleri, Mal alımı yaptığınız Firmalarla olan tahsilat ve ödeme işlemlerini, nakit havale ve çek bazlı takip edebilir, Firmanızda çalışan işçilerin puantaj cetvelini santiye ve taşeron bazlı takibi yapılabilir. Aylık puantaj cetveli yanınında extra mesai saateleride aynı ekran içinde girişi mümkündür. Şantiye Analiz raporı ile şantiyenin anlaşma maliyeti yada hakediş girişi toplamları, alınan ödeme gelirleri, yapılan giderler, alınan mal fatura gideri, yapılan işçi/ personel ödemeleri, şantiyeden işçi ve personellerin yaptığı hakediş toplamlarını ve proje sonunda şantiyeden yapılan toplam kar görüntülenebilir

İndirme Sayfası (gezginler.net)
Bu program şu arama sonuçlarında listelendi;